Volby 2020

kandid

Kandidátní listina

poř příjmení, jméno, titul věk nom.str. příslušn. povolání bydliště
1 Tancík Vladimír Mgr. 56 Starostové BEZPP starosta Otice
2 Tomeczek Tomáš 45 Starostové BEZPP starosta Řeka
3 Kuča František Ing. 62 Starostové BEZPP starosta Brumovice
4 Storzerová Šárka Mgr. 53 Starostové BEZPP starostka Jistebník
5 Dvořák Dalibor Ing. 56 Starostové BEZPP starosta Stará Ves nad Ondřejnicí
6 Sztefek Pavel Ing. 25 Starostové BEZPP programátor, podnikatel Komorní Lhotka
7 Harok David 38 Starostové BEZPP starosta Chotěbuz
8 Božovský Jan 56 Starostové BEZPP starosta Dvorce
9 Schwarz Otto Ing. 51 Starostové BEZPP starosta, ekonom Bítov
10 Pešlová Jiřina 55 Starostové BEZPP starostka Vrchy
11 Štefek Martin 61 Starostové BEZPP starosta Dolní Benešov
12 Kubačák Tomáš 32 Starostové BEZPP starosta Bílá
13 Rýdel Vojtěch Bc. 59 Starostové BEZPP starosta Ženklava
14 Slavíčková Anna 52 Starostové BEZPP ošetřovatelka Orlová
15 Veselá Dagmar Ing. 52 Starostové BEZPP starostka Lučina
16 Šimek Radek Ing. 49 Starostové BEZPP starosta Úvalno
17 Kašná Zuzana 44 Starostové BEZPP starostka Chlebičov
18 Demběcová Dagmar Mgr. 36 Starostové BEZPP učitelka Vratimov
19 Podhorský Ladislav 48 Starostové BEZPP valcíř, starosta Malá Štáhle
20 Franek Roman 53 Starostové BEZPP starosta Sosnová
21 Burdová Věra 53 Starostové BEZPP starostka Jezdkovice
22 Ulrich Karel 58 Starostové BEZPP starosta Štítina
23 Volný Leo 63 Starostové BEZPP starosta Fryčovice
24 Molin Miroslav 58 Starostové BEZPP starosta Hnojník
25 Vaca Roman 36 Starostové BEZPP místostarosta, OSVČ Václavov u Bruntálu
26 Švendt Jiří 39 Starostové BEZPP starosta Uhlířov
27 Janáček Roman 53 Starostové BEZPP místostarosta Otice
28 Švejdová Jana 39 Starostové BEZPP starostka Mladecko
29 Procházka Daniel 47 Starostové BEZPP starosta Rohov
30 Buťák Bedřich 37 Starostové BEZPP starosta Leskovec nad Moravicí
31 Lašáková Eva 48 Starostové BEZPP starostka Ryžoviště
32 Krupa Martin 53 Starostové BEZPP starosta Mikolajice
33 Nikel Ondřej 31 Starostové BEZPP místostarosta Bítov
34 Macháček Libor Ing. 50 Starostové BEZPP starosta Staříč
35 Sýkora Martin 51 Starostové BEZPP vedoucí regionálního pracoviště OS KOVO MSK Ostrava
36 Novotný Miroslav 55 Starostové BEZPP učitel praktického vyuč.a odbor.výcviku, starosta Andělská Hora
37 Tesarčík Petr 27 Starostové BEZPP starosta obce Vojkovice
38 Chvostek Jaromír 60 Starostové BEZPP učitel, místostarosta Stará Ves nad Ondřejnicí
39 Matyášek Daniel Mgr. 49 Starostové BEZPP ředitel základní a mateřské školy Opava
40 Rybičková Hana 59 Starostové BEZPP člen zastupitelstva Brumovice
41 Palupčík Jan 63 Starostové BEZPP starosta obce Milotice nad Opavou
42 Skotnicová Daniela 53 Starostové BEZPP starostka obce Staré Heřminovy Staré Heřminovy
43 Fehérvári Ivan 59 Starostové BEZPP starosta obce Razová Razová
44 Nepožitková Helena 66 Starostové BEZPP místostarostka Milotice nad Opavou
45 Procházka Vít 36 Starostové BEZPP THP, zastupitel Uhlířov
46 Houdek Jan 56 Starostové BEZPP starosta obce Lhotka u Litultovic
47 Muroň Jiří 52 Starostové BEZPP strojník vodohospodářských zařízení, zastupitel Uhlířov
48 Rybička Josef Ing. 64 Starostové BEZPP neuvolněný zastupitel Brumovice
49 Weiss Jan 31 Starostové BEZPP neuvolněný zastupitel Otice
50 Ulmanová Barbora 34 Starostové BEZPP MD, zastupitelka Uhlířov
51 Kostřica Zdeněk Ing. 61 Starostové BEZPP neuvolněný zastupitel Otice
52 Pavelková Šárka 49 Starostové BEZPP nákupčí, zastupitelka Uhlířov
53 Sukeník Radek 44 Starostové BEZPP neuvolněný zastupitel Otice
54 Prejda Lumír 52 Starostové BEZPP soukromý podnikatel, zastupitel Uhlířov
55 Gajdošíková Věra Mgr. 36 Starostové BEZPP neuvolněná zastupitelka Otice
56 Martínek Zdeněk 35 Starostové BEZPP manažer obchodu, zastupitel Uhlířov
57 Štencel Petr 58 Starostové BEZPP neuvolněný zastupitel Otice
58 Němec Rudolf 45 Starostové BEZPP starosta obce Bravantice
59 Sikorová Jaroslava 51 Starostové BEZPP místostarostka Řeka
60 Kupková Kateřina 47 Starostové BEZPP neuvolněná místostarostka Jezdkovice
61 Dudoková Romana 30 Starostové BEZPP neuvolněná místostarostka Jezdkovice
62 Storzer Pavel Mgr. 33 Starostové BEZPP neuvolněný místostarosta Jistebník
63 Mikošek Pavel Ing. 33 Starostové BEZPP vedoucí výroby, neuvolněný zastupitel Otice
64 Prdová Věra 53 Starostové BEZPP neuvolněný zastupitel Jezdkovice
65 Tobík Tomáš 35 Starostové BEZPP neuvolněný radní Otic Otice
66 Kreuzberger Aleš 33 Starostové BEZPP neuvolněný zastupitel Jezdkovice
67 Tobík Jiří 62 Starostové BEZPP neuvolněný zastupitel Otice
68 Ďuriš Michael 26 Starostové BEZPP podnikatel Trnávka
lidr

Lídr

Vladimír Tancík - Vladimír Tancík

Vladimír Tancík

Narozen 23.9.1964 v Povážské Bystrici, bez politické příslušnosti. 

Vzdělání: Střední zemědělská technická škola v Opavě

Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislavě

Masarykova univerzita v Brně 

Praxe: 1988 – 2005 Armáda České republiky (odborná a velitelské funkce), dosažená hodnost podplukovník

2006 – 2010 Magistrát města Opavy – vedoucí odboru Kancelář tajemníka (podřízená oddělení: personální a mzdové, veřejné zakázky, hospodářská správa a krizové řízení), mimo to šéf volebního štábu a tajemník povodňové komise ORP Opava

2010 – doposud Obec Otice – starosta obce Otice, Vesnice roku 2019 v MSK 

Rodina: manželka Jana, 2 dcery, 4 vnoučata 

Koníčky: rybaření a myslivost, kutilství a zahradničeníKandidát č. 8, Jan Božovský, starosta obce Dvorce.

 - program

Program

Doprava:

 • zlepšíme plynulost dopravy v kraji výstavbou obchvatů obcí a měst,
 • podpoříme výstavbu nových dětských dopravních hřišť a zaměříme se na prevenci a dopravní výchovu dětí,
 • zasadíme se o rekonstrukci nádražních budov, vybudování sociálního zázemí, cykloboxů a parkovišť,
 • zlepšíme dopravní obslužnost a propustnost v kraji,
 • podpoříme další rozvoj dálniční a železniční sítě,
 • podpoříme smysluplný rozvoj cyklostezek v návaznosti na sousední kraje.

Bezpečnost:

 • vybudujeme síť skladů s materiálem pro ochranu obyvatel a dotačně podpoříme tvorbu skladů v obcích,
 • dotačně podpoříme výstavbu přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních prvků na silnicích ve vlastnictví MSK,
 • budeme podporovat budování monitorovacích prvků (kamerových systémů) v místech s vysokou kriminalitou a tam, kde je třeba chránit zdraví občanů a majetek.

Životní prostředí:

 • budeme důsledně chránit zemědělský půdní fond, zdroje vody a přírodní bohatství v kraji,
 • podpoříme obnovu polních cest v místech, kde přispějí k omezení eroze a diverzifikaci biotopů a života v nich,
 • budeme usilovat o snížení emisí ve vzduchu, vypouštění čistějších vod a smysluplné třídění odpadů.

Zemědělství:

 • zpracujeme ve spolupráci se zemědělci a agrárními komorami koncepci podpory zemědělství a potravinářství v kraji,
 • budeme podporovat regionální potraviny a jejich výrobce,
 • podpoříme festivaly, výstavy a další akce věnované popularizaci regionálních výrobků.

Školství:

 • podpoříme zavedení přípravy žáků a studentů na řešení mimořádných situací,
 • budeme iniciovat zlepšení praktické připravenost žáků a studentů pro práci i život,
 • podpoříme prohlubování spolupráce škol s podniky v našem kraji.

Kultura:

 • podpoříme pořádání regionálních přehlídek, soutěží a tvůrčích dílen,
 • vytvoříme podmínky pro tradiční lidovou kulturu, pro lepší péči o materiální i duchovní kulturu v kraji,
 • podpoříme aktivity a tradice příslušníků národnostních menšin.

Přeshraniční spolupráce:

 • budeme rozvíjet společné projekty česko-polsko-slovenské spolupráce na úrovni obcí, spolků a regionů a aktivity na úrovni V4,
 • zaměříme se na spolupráci se sousedními kraji v oblasti životního prostředí.

Dotace:

 • krajské dotační tituly učiníme jednoduchými, cílenými, efektivními a vyváženými,
 • budeme usilovat o změnu dotační politiky státu, aby se do obcí a měst dostalo více peněz.

Oblast cestovního ruchu:

 • podpoříme mimosezonní aktivity, zážitkovou turistiku pro mladé i seniory,
 • podpoříme budování malých turistických kapacit v obcích.

Zdravotnictví a sociální oblast:

 • budeme usilovat o zkvalitnění a modernizaci zdravotnické a sociální péče,
 • sociální péči přizpůsobíme potřebám občanů a reálným možnostem kraje,
 • podpoříme přípravu nových lékařů a zdravotních sester.

Děkujeme za Vaši podporu!
Starostové PRO kraj